Avslutat samarbete AutoConcept

Från och med Augusti 2019 så har vi inte längre något samarbete med AutoConcept.

O.B.S De försäkringar som är tecknade blir ej påverkade.