Avslutat samarbete AutoConcept

Eftersom AutoConcept ändrat sina försäkringsvillkor mot Eslövs Bilhall AB per Augusti 2019 så har vi inte längre något samarbete med dem.

Hos oss har alltid kunden fått välja om de vill ha den inkluderade garantin från oss eller om de vill köpa ett utökad garanti/försäkring från AutoConcept som förmedlats av oss.

Dock så har det nu skett en förändring i deras avtal som visar att de inte står för de garantivillkor som de själv utformat. I en sådan situation så är det slutkunden och Eslövs Bilhall AB som kommer i ”kläm”. Kunden kan inte utnyttja sin garanti och Eslövs Bilhall AB kommer i så fall förmedla en garanti/försäkring som inte gäller enligt vilkor. Detta ser vi mycket allvarligt på och samarbetet upphör omedelbart.

O.B.S De försäkringar som är tecknade blir ej påverkade.